Tidsskrift.dk


Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst. Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.
Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Kender du nogen, der elsker at spille gamle computer spil? Så kender du nok stereotypen, om en overvægtig spillenørd, der sidder og spiser chips og drikker cola dagen lang uden at få rørt sig eller se andre folk i det virkelige liv. Men sådan behøver det slet ikke at være. I dag er spilindustrien kæmpestor, og det er nærmest noget, man kan gøre karriere inden for, hvis man er rigtig god. Dagens spilfanatikere gider selvfølgelig ikke ligne nørder, så de kan tjekke de nyeste trends hos Zalando. Vil de spare penge, kan de se rabatkoder Zalando, og så er de snart klar til det næste spilkonvent.

Faglige- og videnskabelige tidsskrifter:

» Bibliotekshistorie
» Carl Nielsen Studies
» Fortid og Nutid
» Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks samlinger
» Geografisk Tidsskrift
» Historie
» Historisk Tidsskrift
» Kvinder Køn og Forskning
>> Kierkegaardiana
» Ledelse og Erhvervsøkonomi
» MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik
» Nationaløkonomisk Tidsskrift
» Politica 
»  Res cogitans
» Revue Romane
» Scandinavian Political Studies
» Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling

Kulturtidsskrifter:

» Bogvennen
» Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Registre:

» Dansk Varemærketidende
»Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Årbøger:

» Københavns Universitets Årbog

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Alle

Sidehovede logo

Bibliotekshistorie

Videnskabeligt uregelmæssigt udkommende årbogslignende tidsskrift udg. af Dansk Bibliotekshistorisk Selskab siden 1985. Bind 10 udkom i 2012. Alle bind er retrodigitaliseret.

Bibliotekshistorie har til formål at udbrede kendskab til og interesse for bibliotekshistorie med særlig henblik på danske forhold. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes af og til interviews med centrale bibliotekspersoner samt foreningsmeddelelser.


Sidehovede logo

Bogvennen

Forenings- og fagtidsskrift for bog- og bibliotekvæsen, udgivet siden 1890 af Forening for Boghaandværk (stiftet 1888), først som Aarskrift. Forening for Boghaandværk, derefter som Bogvennen, med uregelmæssig udgivelsesfrekvens indtil 1925 (intet udk. 1892, 1911-1912, 1914-1917, 1919-1920, 1922-1924), derefter årligt eller toårligt (udk. dog ikke 1932-1933, 1941, 1995-1996). Med undertitlen Aarbog for Bogkunst og Boghistorie 1926-31, med undertitlen Meddelelser fra Forening for Boghaandværk 1934-45, fra 1946 igen med undertitlen Aarbog for Bogkunst og Boghistorie.

Afhandlinger, artikler og anmeldelser inden for bogvæsen, bibliotekshistorie, håndskriftsstudier, litteratur- og tilgrænsende kulturhistorie. Tidsskriftet/årbogen er retrodigitaliseret 1890-2008. Alfabetisk forfatterregister samt årgangsregister 1890-2008 online ved Lisbet Crone Jensen.


Carl Nielsen Studies

Internationalt, videnskabeligt, engelsksproget periodicum af årbogskarakter, men udkommende uregelmæssigt, udg. af Det Kongelige Bibliotek siden 2003, med Niels Krabbe, leder af Carl Nielsen Udgaven og senere Dansk Center for Musikudgivelse som hovedredaktør. Skiftende medredaktører.

Ledere (editorials), afhandlinger, rapporter (bl.a. om løbende udgivelser) og anmeldelser. Carl Nielsen Bibliography 1985-1995 i vol. I; 1996-2003 i II; 2004-2007 i III; 2008 i IV; 2009-2011 i V.

5 bind udk.: Volume I, 2003; II, 2005; III, 2008; IV, 2009; V, 2012; VI udk. i 2015. Særbind: Nordic Music Editions. Symposium 1-2 September 2005. Proceedings ed. by Niels Krabbe. 2006.

Sidehovede logo

Dansk Varemærketidende

DVT udkom første gang i 1880 med 13 numre årligt og fra 1918 udkom DVT ugentligt. Udgiver er Varemærkestyrelsen under Erhvervsministeriet og denne institutions forgængere.

Dansk Varemærketidende (DVT) er en offentlig publikation, som registrerer varemærker og patenter. DVT indeholder oplysninger om såvel ansøgninger som registreringer, dvs. også oplysninger om fornyelser, slettelser og tilførsler.

Varianttitler:
Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker
Registrerings-Tidende for VaremærkerIndholdet i Dansk Varemærketidende kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave (med hele årgange) og titel (enkelte numre) (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Fortid og Nutid

Kvartalsvist udgivet tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie. ”Fortid og Nutid” er udkommet siden 1914 med Dansk Historisk Fællesråd som udgiver. Det ophørte i 2010 som selvstændigt tidsskrift og videreføres sammen med ”Folk og Kultur” som ”Kulturstudier”. Årgang 1966-2009 er retrodigitaliseret.

Artiklerne i Fortid og Nutid kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger

Fund og Forskning i Det Kongelige Biblioteks Samlinger er et bredt humanistisk tidsskrift med relation til institutionens opgaver og samlinger, dvs. især inden for bog-, biblioteks-, lærdoms- og anden kulturhistorie siden middelalderen. Tidsskriftet er i ”Kategori 1” i den internationale tidsskrifts-ranking.

Som videnskabelig årbog fra et nationalbibliotek er det det eneste af sin art i verden. Ud over videnskabelige afhandlinger bringes forskningsoversigter, i de senere år enkelte nekrologer og anmeldelser, og det er ofte rigt illustreret. Redaktør: John T. Lauridsen, <jtl@kb.dk>.

Fund og Forskning er blevet udgivet af Det Kongelige Bibliotek siden 1954. Bind 1-44 (1954-2005) er retrodigitaliseret, og fra bd. 45, 2006 bliver det digitalt fødte materiale direkte publiceret (med en ’moving wall’ på tre år; de seneste tre bind findes derfor kun i fysisk form). Abonnement kan tegnes på den trykte udgave ved henvendelse til Jan Lørup, <jl@kb.dk>.

Sidehovede logo

Geografisk Tidsskrift

Et internationalt tværvidenskabeligt tidsskrift, der publicerer peer-reviewed  forskningsartikler artikler inden for det geografiske område. Fagets hovedfagtidsskrift siden 1877.

Tidsskriftet udgives af Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Tidsskriftet er tilgængligt på tidsskrift.dk fra 1877 til 2001.

Artiklerne i Geografisk Tidsskrift kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Geografisk Tidsskrift siden 2002, se på Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs hjemmeside http://rdgs.dk/publikationer/

Sidehovede logo

Historie

Videnskabeligt fagtidsskrift, der ved sit ophør udkom halvårligt, udg. oprindeligt af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab senere blot Jysk Selskab for Historie, fra 1866-2009, hvor det ved overgang til digital publicering blev sammenlagt med to andre historiske tidsskrifter til Temp. Tidsskrift for historie. Udg. af Nyt Selskab for Historie (se dette).

Tidsskriftet begyndte som regionalhistorisk tidsskrift under titlen Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, fra 1932 til 1965 Jyske Samlinger, fra 1966 til 1999 Historie. Jyske Samlinger, derefter Historie indtil 2009. Efter anden verdenskrig udviklede det sig til det andet danske historiske hovedfagtidsskrift, formaliseret fra 1966, med hovedvægten på nyere historie. Anmeldelser, enkelte forskningsoversigter og faglige diskussionsindlæg.

Udkom i rækker og inden for disse i fortløbende nummererede bind.

Registre: Ny række bind 1-10, 1950-74. 1979; bind 11-15, 1975-85. 1987.

Artiklerne i Historie kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Historisk Tidsskrift

Videnskabeligt fagtidsskrift, der udkommer halvårligt, udg. af Den Danske Historiske Forening siden 1839. Bind 1-108, 1839-2008, er retrodigitaliseret. Moving wall 5 år bagud. Kategori 2-tidsskrift i den internationale tidsskriftsranking.

Historisk Tidsskrift er Danmarks ældste, endnu løbende fagtidsskrift, fagets hovedfagtidsskrift og bringer ud over videnskabelige afhandlinger inden for alle perioder, sider og emner af historien også forskningsoversigter, faglige diskussionsindlæg, nekrologer, anmeldelser og foreningsmeddelelser samt i de senere år en årlig bibliografi over universitetsspecialer. Er ikke afgrænset til dansk historie.

Særskilt Register 1839-1939. 1939. Titelvarianter i det 19. århundrede.

Artiklerne i Historisk Tidsskrift kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Kierkegaardiana

Tidsskriftet Kierkegaardiana vil blive udgivet som et online, open-access tidsskrift og vil udkomme to gange årligt (oktober og april). Tidsskriftet har til formål at udgive videnskabelige artikler om Kierkegaards værk og tænkning på dansk, norsk og svensk.

Det første nummer udkommer i oktober 2016

Sidehovede logo

Kvinder, Køn & Forskning

Kvinder, Køn & Forskning er et tvær­viden­skabe­ligt tids­skrift, der brin­ger ar­tik­ler, som af­spej­ler mang­foldig­heden inden for dansk køns­forskning. Under sektionen 'Nyeste' kan du få adgang til indledningen samt anmeldelserne bragt i det aller nyeste nummer af Kvinder, Køn & Forskning. Et år efter sin fysiske udgivelse bliver nummeret så gjort tilgængelig i sin fulde form her på siden. Under sektionen 'Arkiv' kan du læse og downloade ældre numre af Kvinder, Køn & Forskning.

Sidehovede logo

Københavns Universitets Årbog

Københavns Universitets Årbøger går tilbage til 1793, hvor en række publikationer med mere eller mindre officiel status begyndte at udkomme med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen.

Siden 1993 er årbogen udkommet elektronisk, og de seneste årgange frem til 2006, hvor udgivelsen af en samlet årbog ophørte, kan findes på
Universitets egne sider, ligesom en fyldigere beskrivelse af årbogens historie kan findes i Universitets online-leksikon.


Sidehovede logo

Ledelse og Erhvervsøkonomi

Ledelse & Erhvervsøkonomi er et videnskabeligt tidsskrift, der har til formål at formidle forskningsresultater inden for fagområderne ledelse og erhvervsøkonomi.

Tidsskriftet har til formål at præsentere de vigtigste danske og udenlandske udviklingstendenser på dansk og relateret til danske forhold.

Varianttitler:
Ledelse og erhvervsøkonomi ISSN:(0902-3704).
Erhvervsøkonomisk tidsskrift (1955-1986) ISSN: (0014-0147)
Handelsvidenskabeligt Tidsskrift (1937-1954)

Artiklerne er tilgængelig elektronisk fra 1937 til 2002 i Tidsskrift.dk.

Artiklerne i Ledelse og Erhvervsøkonomi kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

Sidehovede logo

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek

Magasin fra Det Kongelige Bibliotek er et videnskabeligt baseret kulturformidlingstidsskrift, der bringer aktuelle og kulturhistoriske, biblioteksfaglige og faglige artikler og mindre afhandlinger om alle sider af Det Kongelige Biblioteks arbejdsmark, opgaver og samlinger samt en kvartalsvis Kronik over bibliotekets virksomhed. Redaktør: Jakob K. Meile, <jme@kb.dk>.

Magasin er blevet udgivet siden 1986, dog udkom det ikke 2000-2001. Fra 26. årgang, 2013, publiceres bladet på samme tid både trykt og elektronisk (som Open Access), og årgang 1-25 (1986-2012) er retrodigitaliseret. Den trykte udgave koster i abonnement kr. 125,- om året; dette kan tegnes ved henvendelse til Jan Lørup, <jl@kb.dk>.

Forgænger: Meddelelser fra Rigsbibliotekaren (indtil 1985).

Sidehovede logo

MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik

Udkommer kvartalsvis. MONA er et videnskabeligt fagtidsskrift for primært undervisere inden for matematik og naturfagene, men også for forskere og formidlere med interesse for de matematik- og naturfagsdidaktiske områder. Tidsskriftet er udkommet siden 2005- og udkommer kvartalsvis. Kan ses her fra 2010- , der er forsinket adgang til dele af tidsskriftet.

Sidehovede logo

Nationaløkonomisk Tidsskrift

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.

Tidsskriftet er tilgængeligt elektronisk fra 1873 til 1997, og kan søges fra denne side.

Sidehovede logo

Politica

Tidsskriftet Politica er et dansk videnskabeligt tidsskrift inden for politisk videnskab. Det udgives af medarbejdere ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og ved Syddansk Universitet. Tidsskriftet er tilgængeligt på tidsskrift.dk fra 1968 til 2014.

 Ydeligere information om tidsskriftet Politica 

Hvor også nyere numre kan ses. Kontakt til redaktionen: email.dk

Artiklerne i Politica kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.

res_cogitans

Res Cogitans er et elektronisk/online filosofisk tidsskrift (som har hjemme på) Syddansk Universitet, Odense. Skriftets sigte er at skabe et forum for filosofisk diskussion på et højt niveau, uden at kræve nogen specifik metode eller filosofisk orientering. Artikler der beskæftiger sig med emner der grænser op til filosofi, såsom psykologi, lingvistik, litteraturteori, kunstig intelligens, videnskabshistorie, sociologi, religion, teologi, kulturstudier etc. kan også accepteres hvis redaktionen vurderer at de har tilstrækkelig filosofisk betydning.

Sidehovede logo

Revue Romane

Revue Romane er et videnskabeligt internationalt, anonymt peer-review'et tidsskrift for romansk sprog- og litteraturvidenskab, grundlagt i 1966 (fuldtekst 1966-2003). De publicerede artikler repræsenterer spydspidsforskning - typisk med teoretiske og/eller metodiske konsekvenser - inden for de nævnte områder. Revue Romane bringer desuden anmeldelser af væsentlige videnskabelige nyudgivelser. Tidsskriftet udkommer to gange årligt, i april og i oktober.

Revue Romane er et videnskabeligt internationalt, anonymt peer-review'et tidsskrift for romansk sprog- og litteraturvidenskab, grundlagt i 1966). De publicerede artikler repræsenterer spydspidsforskning - typisk med teoretiske og/eller metodiske konsekvenser - inden for de nævnte områder. Revue Romane bringer desuden anmeldelser af væsentlige videnskabelige nyudgivelser. Tidsskriftet udkommer to gange årligt, i april og i oktober.

Revue Romane findes som fuldtekst 1966-2003 på tidsskrift.dk.

Kontakt dansk redaktør: E-mail: email.dk


Artiklerne i Revue Romane kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave, forfatter og titel (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.
Sidehovede logo

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene

Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene er udgivet siden 1889 af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og dennes forgængere. De er retrodigitaliseret frem til og med 1989.
Anmeldelserne dækker oprettelse og nedlæggelse af firmaer, ændringer af firmanavne, ejerforhold, bestyrelsesmedlemmer og prokura.
For hvert år findes et register dækkende firmaer fra 1889 til og med det pågældende år med henvisning til år med sidetal for omtale.


Artiklerne i Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene kan tilgås enten ved listning eller søgning.

I højre side kan der vælges listning efter udgave (med hele årgange) og titel (enkelte numre) (samt oversigt over andre tidsskrifter i tidsskrift.dk).

Ved at vælge SØG i ovenstående menulinje kan der søges på ord og sætninger.Sidehovede logo

Scandinavian Political Studies

Publ. by the Political Science Association: Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.

Nordisk, engelsksproget hovedfagtidsskrift inden for statskundskab/politisk videnskab, udg. siden 1966, først i årbogsform som Scandinavian Political Studies. A Yearbook,  vol. 1-12, fra 1978 kvartalsvis som Scandinavian Political Studies. A Journal. New Series, vol. 1-. Årbogen/tidsskriftet er retrodigitaliseret 1966-2000.

Afhandlinger, anmedelser og ”review articles”. Vols. for 1966-70 omfatter Bibliography of Scandinavian Political Science, 1960-69.  Tidsskriftet er tilgængelig på tidsskrift.dk fra 1966 og frem til 2000.

Studier i læreruddannelse og -profession

Studier i læreruddannelse og -profession er et Open Access tidsskrift, der er dedikeret til at understøtte og formidle forskning i og udvikling af læreruddannelse og lærerprofession.

Sidehovede logo

Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling

Tidsskrift for Medier, Erkendelse og Formidling er et videnskabeligt Open Access tidsskrift, hvis  formål er at publicere videnskabelige artikler inden for fagområderne film- og medievidenskab, filosofi, kommunikation og it, pædagogik og retorik.

Tidsskriftet fokuserer på studerende og unge forskeres arbejde.
Tidsskriftet er underlagt anonym fagfællebedømmelse, og alle artikler vurderes og kommenteres af to personer, dels en forsker og dels en ældre studerende fra det pågældende fagfelt.

Tidsskriftet udgives af Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

! Note: This website is showing OLD content and is not up to date!
disclaimer